top of page

การทำงานของ FIXTAB

ธุรกิจของคุณสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยผ่านการทำงานร่วมกันของ ทั้งสามผู้ใช้งาน สำหรับผู้แจ้งซ่อม แอดมิน และทีมช่าง แค่เพียง แสกน แจ้ง จัดการ จบ

 MICROSITE 

Microsite สำหรับผู้แจ้งซ่อม

ไม่ต้องติดตั้งแอพให้ยุ่งยาก ก็สามารถแจ้งซ่อมได้ทันที

ให้เรื่องแจ้งซ่อม เป็นเรื่องง่าย เพียงปลายนิ้ว แค่แสกน QR Code แล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดปัญหาที่ต้องการแจ้งซ่อม พร้อมแนบรูปหรือวิดีโอ ข้อมูลจะส่งถึงทีมแอดมินได้ทันที

ทีมช่างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Feed Back

ผู้แจ้งซ่อมสามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทีมช่างสามารถนำไปปรับปรุงได้

วิธีการใช้งาน FIXTAB

ผู้แจ้งซ่อมสแกน QR Code เพื่อแจ้งซ่อม

แอดมินได้รับข้อมูลในระบบ

ช่างได้รับการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์

ทีมช่างไปทำการซ่อมแซม

ผู้แจ้งซ่อมประเมินความพึงพอใจในการทำงานของทีมช่าง

รู้จักกับ FIXTAB

bottom of page